αἴθω

αἴθω
Grammatical information: v.
Meaning: `kindle', Med. intr. `burn (with light)' (Il.)
Other forms: pres. only.
Compounds: On Αἰθίοπες s.s.v. On κακ-ιθής, s. κέγκει
Derivatives: αἶθος m. `burning heat' (E.) = Skt. édha- m. `firewood', OHG eit m., OE ād `blaze, pyre'; αἰθός `glowing', also `colour of fire, dark', also αἴθων, -ωνος (Il.) and αἶθοψ (see on the meanings Beekes, Gl. 73, 1995\/6, 15-17). - αἶθος n. `fire' (A. R.) = Skt. édhas- n. `firewood', but the Greek word is late. - αἰθόλικες `pustule, pimple' (Hp., Gal.) (cf. πομφόλυξ `bubble'). αἰθύσσω came to mean also `stir up' (Sapph.); deriv. καταῖθυξ (ὄμβρος ὁ καταιθύσσων H.); diff. Pisani Paideia 15, 1950, 245f. - αἴθυια f. name of a bird (s. Thompson Birds s. v.), also epithet of Athena, s. Kiock Arch. f. Religionswiss. 18, 127ff. but also Kretschmer Glotta 9, 229f., mostly explained as a colour name, but rather a substratum word (Szemerényi 1964 = Syncope, 207, Beekes 1998 FS Watkins 25 on -υια.). On αἴθουσα `hemlock, Conium maculatum' (Ps.-Dsc.) see CEG 4 (from `black') - On αἰθήρ, αἰθάλη, αἴθουσα see s. vv.
Origin: IE [Indo-European] [11] *h₂eidʰ- `kindle'
Etymology: Old PIE verbal root, of which the zero grade *h₂idʰ- appears in ἰθαρός, ἰθαίνω. Sanskrit has the root form idh-, with a nasal present i-n-ddhé `id.' (of which ἰθαίνω may be a reminiscence). αἶθος m. can be of PIE date, s. above. Av. aēsma- m. `firewood', Lith. íesmė `id.', Lat. aedes, aestas, aestus, Germanic e.g. OHG eit (s. above), ON. eisa f. `burning coals'.
Page in Frisk: 1,37-38

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • αίθω — αἴθω (Α) 1. ανάβω, καίω (χρησιμοποιείται μόνο σε ενεστ. και παρατ.) 2. (αμτβ.) φλέγομαι, λάμπω 3. παθ. φλέγομαι, καίγομαι (στον Όμηρο μόνο στη μετοχή: «πυρὸς μένος αἰθομένοιο») 4. Στη Μυκην. η λ. μαρτυρείται έμμεσα από την ύπαρξη κυρίου ονόματος… …   Dictionary of Greek

 • αἴθω — light up pres subj act 1st sg αἴθω light up pres ind act 1st sg αἴ̱θω , αἶθος burning heat masc nom/voc/acc dual αἴ̱θω , αἶθος burning heat masc gen sg (doric aeolic) αἰθος burning heat masc nom/voc/acc dual αἰθος burning heat masc gen sg (doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἰθώ — αἰθός burnt masc/neut nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἶθον — αἴθω light up pres part act masc voc sg αἴθω light up pres part act neut nom/voc/acc sg αἴθω light up imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) αἴθω light up imperf ind act 1st sg (homeric ionic) αἴθων fiery masc/fem voc sg αἴθων fiery neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἴθῃ — αἴθω light up pres subj mp 2nd sg αἴθω light up pres ind mp 2nd sg αἴθω light up pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἰθομένων — αἴθω light up pres part mp fem gen pl αἴθω light up pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἰθόμενον — αἴθω light up pres part mp masc acc sg αἴθω light up pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἴθει — αἴθω light up pres ind mp 2nd sg αἴθω light up pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἴθησιν — αἴθω light up pres subj mp 2nd sg (epic) αἴθω light up pres subj act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἴθοντι — αἴθω light up pres part act masc/neut dat sg αἴθω light up pres ind act 3rd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αἴθου — αἴθω light up pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) αἴθω light up imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) αἴ̱θου , αἶθος burning heat masc gen sg αἰθος burning heat masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.